ทำความรู้จักกับ Cryogenic Valves 

          Cryogenic Valves หรือที่เรียกกันว่า วาล์วแช่แข็ง ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในสภาพที่มีความเย็นมากๆ จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับ Liquefied Natural Gas (LNG) หรือ Compressed Natural Gas (CNG) ตัวอย่างเช่น

          ในส่วนอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าช มักใช้งานเริ่มต้นที่อุณหภูมิ -327 องศาฟาเรนไฮต์ (-196 องศาเซลเซียส) นอกจากนี้ก๊าซบางชนิดที่ไม่ได้ระบุ “อุณหภูมิ” แต่ต้องการความดันที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติในการบีบอัดปริมาตร  Cryogenic Valves จะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการขนถ่ายน้ำมันหรือก๊าซและจัดเก็บก๊าซในช่วงอุณหภูมิดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

          ในปัจจุบัน Cryogenic Valves แตกต่างจากวาล์วมาตรฐานอื่นๆ เนื่องจากความสามารถในการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ทั้งในอุณหภูมิที่ต่ำสุด -327 องศาฟาเรนไฮต์ (-196 องศาเซลเซียส) และที่ความดันสูงสุดที่ 2500 psi (172 bar)

เรามารู้จักการเปลี่ยนสถานะของแข็งเป็นของเหลว
         

         เมื่อสะสารถูกเปลี่ยนสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่ง เช่น น้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำ สถานะเปลี่ยนแต่ว่า โมเลกุลจะไม่เปลี่ยน จะมีความสัมพันธ์ของสถานะที่เกิดขึ้นนั้น ก็คือ โมเลกุลของของแข็งจะอยู่ชิดกัน เคลื่อนที่ได้ยากรูปร่างมักคงที่ไม่เปลี่ยน ส่วนโมเลกุลของของไหลโมเลกุลจะอยู่ห่างกันแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมีน้อยและเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าของเหลวจึงสามารถไหลได้อย่างอิสระรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ

กฎของก๊าซ
1.ความดันกับการขยายตัวของก๊าซจะเป็นอัตราส่วนที่แน่นอนที่อุณหภูมิสัมบูรณ์
2.ปริมาตร และความดันสัมบูรณ์ของก๊าซมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนที่แน่นอนที่อุณหภูมิสัมบูรณ์
3.อุณหภูมิ และปริมาณ น้ำหนักก๊าซ มีการเปลี่ยนแปลงแบบผกผันที่ความดันสัมบูรณ์

ตัวอย่างของของเหลวที่ใช้ใน Cryogenic Valves
         

1.ไนโตรเจน (Nitrogen: N2)
         ไนโตรเจนเหลวจัดว่าเป็นก๊าซเฉื่อย, ไม่มีสี, ไม่มีกลิ่น, ไม่กัดกร่อน,

มีความเย็นยวดยิ่ง และไม่ติดไฟ อัตราการขยายตัวของไนโตรเจน 1: 694   ถ้าเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลบริเวณนั้นจะเป็นจุดอับออกซิเจน (การละลายของ ก๊าซออกซิเจนในอากาศจะต่ำกว่าระดับความจำเป็นในการหล่อเลี้ยงชีวิต) 

จะหายใจไม่ออก และถ้าบริเวณนั้นมีสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็จะตายในที่สุด

2.อาร์กอน (Argon: Ar)
         อาร์กอนเหลวจัดว่าเป็นก๊าซเฉื่อย, ไม่มีสี, ไม่มีกลิ่น, ไม่กัดกร่อน,

มีความเย็นยวดยิ่ง และไม่ติดไฟ อัตราการขยายตัวของไนโตรเจน 1: 840 

ถ้าเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลบริเวณนั้นจะเป็นจุดอับออกซิเจน จะหายใจไม่ออก และถ้าบริเวณนั้นมีสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็จะตายในที่สุด

3.ฮีเลี่ยม (Helium: He)       
         ฮีเลี่ยมเหลวจัดว่าเป็นก๊าซเฉื่อย, ไม่มีสี, ไม่มีกลิ่น, ไม่กัดกร่อน, มีความเย็นยวดยิ่ง และไม่ติดไฟ อัตราการขยายตัวของไนโตรเจน 1: 700 ถ้าเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลบริเวณนั้นจะเป็นจุดอับออกซิเจน จะหายใจไม่ออก และถ้าบริเวณนั้นมีสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็จะตายในที่สุด

4.ไฮโดรเจน (Hydrogen: H2)
                ไฮโดรเจนเหลว เป็นสารไวไฟ, ไม่มีสี, ไม่มีกลิ่น, ไม่กัดกร่อน และมีความเย็นยวดยิ่ง 700 ถ้าเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลบริเวณนั้นจะเป็นจุดอับออกซิเจน จะหายใจไม่ออก ตาย และเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดได้

แผนก  Pipe & Accessories

 

Email : sales.acr@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 531-536

107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel   : 02-726-8000
Fax  : 02-726-8266
Email : sales@pneumax.co.th

© 2018 by Pneumax Co., Ltd.