top of page

Cobot (Collaborative Robots)

Db_tuda_jes2899_a.jpg

         หุ่นยนต์ชนิดที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ ที่เรียกว่า Cobot (Collaborative Robots) เข้ามาในงานอุตสาหกรรม ซึ่ง Cobot มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ มีน้ำหนักเบาขึ้น สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย ระบบเซนเซอร์ที่ล้ำสมัย ทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถทำงานเสี่ยงอันตรายและงานอื่นที่มนุษย์ไม่เต็มใจทำได้อีกด้วย

ความแตกต่างของ Cobot กับ Robot

1.png

1. ลักษณะภายนอก
-  Cobot ส่วนมากจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากหรือมีน้ำหนักเบา ทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
-  Robot มักเป็นโลหะหรือวัสดุที่แข็งแรงทนทานเนื่องจากลักษณะการทำงานรวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง     ในขณะที่ Cobot สามารถใช้วัสดุทดแทนที่มีความแข็งแรงหรือโลหะที่มีน้ำหนักเบาได้ทำให้ปัญหาที่เกิดจากการ     กระแทกของหุ่นยนต์ลดความ รุนแรงลงไปได้
-  การควบคุมการทำงานของ Robot จำเป็นต้องมี PLC ในขณะที่  Cobot หลายรุ่นไม่ต้องการ PLC เนื่องจากมี         ระบบประมวลผลติดตั้งพร้อมใช้และทำการควบคุมผ่านหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

2. การใช้งาน
-  Cobot สามารถทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมปฏิบัติงานของแรงงานได้ด้วยระบบกล้องตรวจจับที่สามารถแยกแยะ     ชิ้นส่วนและเพื่อนร่วมงานได้ 
-  ไม่มีอันตรายจากการเคลื่อนไหวของ Cobot ซึ่งมีการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลและปลอดภัย
-  Cobot เคลื่อนไหวปะทะแรงงานสามารถตั้งค่าให้หยุดทำงานได้
-  Robot จะทำงานตามคำสั่งเท่านั้นโดยไม่มีการเฝ้าระวังใดๆ นอกจากติดตั้งเซนซเอร์ในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อทำการ       หยุดพักงานระหว่างที่มีมนุษย์เดินผ่าน
-  Robot  จำเป็นต้องมีรั้วกั้นป้องกันความปลอดภัย
-  Cobot สามารถติดตั้งและพร้อมสำหรับการใช้งานได้รวดเร็วกว่าRobotมาก นอกจากนี้ยังรอรับการติดตั้งในพื้นที่     ที่มีขนาดไม่มากรวมถึงติดตั้งบนพื้นผิวได้หลากหลายกว่าอีกด้วยในขณะที่ Robot นั้นต้องการพื้นที่สำหรับการ         ทำงานและะอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
-  Cobot ส่วนใหญ่มาพร้อมกับทักษะการเรียนรู้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสอนการเคลื่อนไหวการทำงานได้อย่างง่ายดาย

   แตกต่างจาก Robotที่ต้องใช้การเขียนโปรแกรมและป้อนค่าการทำงานเป็นหลัก 
-  การทำงานของRobot สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่า Cobot เป็นอย่างมาก ทำให้สามารถตอบสนองต่อการผลิต     จำนวนมากได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเน้นศักยภาพในการทำงานเป็นหลัก ทำให้พื้นที่โดยรอบนั้นต้องมีอุปกรณ์รักษา

   ความปลอดภัย เช่น รั้วกั้น เซนเซอร์หยุดการทำงาน

3. ภาคการลงทุน
-  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับ Cobot นั้นมีน้อยกว่าRobot เนื่องจากRobot ต้องการส่วนประกอบมากมายไม่ว่าจะเป็น

   ด้านความปลอดภัย PLC แต่ในขณะเดียวกันด้วยความสามารถในการทำงานที่รวดเร็วของRobotทำให้ ROI หรือ     ความสามารถในการคืนทุนนั้นดีกว่า Cobot
-  ต้นทุนสำหรับการใช้งานของ Robotสูงกว่า Cobot เป็นผลจากการซ่อมบำรุงรักษา การใช้พลังงาน รวมถึงค่าใช้       จ่ายสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีราคาสูงกว่า ในขณะที่ Cobot สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

QR-ATM.png

แผนก  Automation

 

Email : sales.atm@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 714 - 718

Line-ATM_Artboard 33.png
bottom of page