top of page

Cabinet Cooler

Noren Cabinet Cooler ช่วยท่านประหยัดพลังงานและประหยัดเงินท่านได้อย่างไร

     ในปัจจุบันการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่จำเป็น และต้องมีการจัดการที่ดี หนึ่งในนั้นคือการเลือกอุปกรณ์ ที่เหมาะสมมาใช้ให้ถูกกับงาน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน การเลือก Noren Cabinet cooler ก็เป็นหนึ่งในนั้นNoren เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาใช้ระบายความร้อนจากตู้คอนโทรลไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีของ Heat Pipeซึ่งเป็นวัสดุที่ช่วยระบายถ่ายเทความร้อนได้ดีมาก มีความคงทน และอายุการใช้งานยาวนานมากกว่าหลายเท่า เมื่อเทียบกับชุดระบายความร้อนทั่วไปที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน  Heat Pipe นิยมมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ใกล้ๆตัวก็มีใช้ในคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค มือถือ ไมโครโปรเซสเซอร์ ฯลฯ

     ตู้คอนโทรลไฟฟ้าในโรงงานจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลากหลายที่เกิดความร้อนขณะทำงาน เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ พีแอลซี เบรกเกอร์ ฯลฯ ความร้อนนี้จะสะสมในตู้ เมื่อไม่มีการระบายความร้อนที่ดี อุณหภูมิในตู้จะสูงขึ้น และเมือสูงถึง 50 องศาเซลเซียส อุปกรณ์เหล่านี้ก็จะเริ่มมีปัญหา ทำงานบกพร่อง ทำให้ไลน์ผลิตเกิดความเสียหาย โดยทั่วไปก็จะแก้ปัญหาโดยการเจาะตู้ และติดพัดลมระบายความร้อน ในกรณีที่ตู้ไฟฟ้าไม่ได้เป็นตู้แบบป้องกันฝุ่นและน้ำตามมาตรฐาน Nema12, 3R, 4 และ 4X แต่ถ้าตู้ไฟฟ้านี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต้น เพื่อป้องกันฝุ่น สิ่งสกปรก และความชื้น สิ่งที่จะทำได้คือการติดแอร์ เช่น ทำห้องแอร์ปรับอากาศให้ตู้ไฟฟ้า หรือติด Cabinet Cooler แบบ Refrigerated ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากคือ ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุง และมีอายุการใช้งานสั้น ( 2 ปี ต้องมีการซ่อม) แต่ Cabinet Cooler แบบ Heat Pipe จะใช้กระแสไฟฟ้าที่ต่ำมาก ช่วยลดค่าไฟฟ้า และอายุการใช้งานยาวนาน (มากกว่า 10 ปี) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและค่าซ่อมบำรุงต่ำมาก จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในต่างประเทศที่เน้นการประหยัดพลังงาน

ลักษณะโครงสร้าง และหลักการทำงานของ แท่ง Heat Pipe

     จากรูป จะเห็นว่า แท่ง Heat Pipe จะเป็นท่อที่ทำด้วย ทองแดง อลูมิเนียม หรือแสตนเลส ภายในจะมีเม็ดโลหะอัดแน่น แต่จะมีช่องทางเดินของสารนำความร้อนที่บรรจุอยู่ภายใน สารที่ใช้นำความร้อนที่นิยมใช้มี น้ำ แอมโมเนีย และเมทานอล เมื่อด้านรับความร้อนของ แท่ง Heat Pipe ได้รับความร้อนจากภายนอก สารนำความร้อนจะดูดความร้อนแล้วตัวสารนี้จะขยายตัวจนเป็นไอ และเคลื่อนตัวตามร่องสู่ส่วนที่อุณหภูมิต่ำกว่า ขณะที่เคลื่อนตัวสารนำความร้อนก็จะคลายความร้อนไปตลอดทางจนกลับเป็นของเหลวเหมือนเดิม แล้วเดินทางกลับไปด้านที่มีอุณหภูมิสูงทางช่องเล็กๆข้างผนังท่อ โดยใช้หลักของ Capillary วนเวียนไปตลอดเวลา 

     การนำความร้อนของแท่ง Heat Pipe จะนำความร้อนได้ดีกว่าแท่งโลหะธรรมดาถึง 100 เท่า และสามารถคลายความร้อนได้ดีกว่าแท่งโลหะธรรมดา ทำให้การใช้ Heat Pipe มีความหลาก่หลายมากในหลายอุตสาหกรรม

แท่ง Heat Pipe จะมีทั้งลักษณะกลม แบน แล้วแต่ลักษณะการใช้งาน และพื้นที่ในการติดตั้ง

images.jpg

Noren Cabinet Cooler จากอเมริกา ได้นำเทคโนโลยี่ Heat Pipe นี้มาใช้เป็นตัวถ่ายเทความร้อนออกจากตู้คอนโทรลไฟฟ้า และมีการใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิด เช่น งานบำบัดน้ำเสีย อุตสาหกรรมโทรคมนาคม  อุตสาหกรรมสื่อสารหรือเรดาร์ พวกอินเจคชั่นโมลด์ อุตสาหกรรมน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ฯลฯ

     จากรูปจะเป็นการติดตั้ง Cabinet Cooler ที่ข้างตู้คอนโทรลไฟฟ้า จะเห็นว่า ลมร้อนภายในตู้คอนโทรล จะถูกพัดลมดูดผ่านแท่ง Heat Pipe เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนจนเย็นลง แล้วส่งกลับเข้าในตู้  แท่ง Heat Pipe จะถ่ายเทความร้อนขึ้นสู่ด้านบนของตู้ระบายความร้อน ซึ่งจะมีพัดลมอีกตัว ดูดลมจากบรรยากาศเข้าผ่านแท่ง Heat Pipe เพื่อระบายความร้อนแท่ง Heat Pipe ออก โดยห้องด้านล่างกับด้านบนจะไม่ต่อถึงกัน การถ่ายเทความร้อนจะส่งผ่านแท่ง Heat Pipe เท่านั้น 

     Cabinet Cooler by Noren จะมีหลายขนาด ตั้งแต่ 500 – 57,000 BTU/Hr  ชนิดการระบายความร้อนจะมี 2 แบบ คือ แบบ Air to Air และ แบบ Air to Water โดยแบบ Air to Air จะช่วยให้ความร้อนในตู้คอนโทรลลดลงเหลือประมาณ +5 degree C จาก Ambient temp. และแบบ Air to Water สามารถลดอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรลได้ต่ำกว่า Ambient temp. ส่วนจะได้เท่าไหร่ จะขึ้นอยู่กลับอุณหภูมิของน้ำที่เข้ามา

แบบ Air to Air รุ่น Flush Mount Type (แปะติดข้างตู้)
- อายุการใช้งาน 10+ Year (แท่ง Heat Pipe 30+ Year)
- การซ่อมบำรุง แนะนำให้เปลี่ยนพัดลมทุกๆ 4 ปี 
  (อายุพัดลมประมาณ 6 ปี แต่ 4 ปี พัดลมจะเริ่มมีเสียงดัง จึงแนะนำให้เปลี่ยน)
- การกินกระแสไฟฟ้า มีแค่พัดลมขนาดเล็ก 2 ตัว จึงกินไฟน้อยกว่า
แบบที่เป็นแอร์คอนดิชั่นถึง 10 เท่า

แบบ Air to Water 
โดยใช้น้ำจากน้ำคูลลิ่ง หรือน้ำชิลเลอร์มาใช้ ปริมาณน้ำที่ใช้ประมาณ 
1 usgallon/min. และสามารถลดอุณหภูมิภายในตู้ได้ต่ำถึง +20 degree C

นอกจากนี้ ยังมีรุ่นที่สามารถใช้ได้กับพื้นที่อันตราย ที่เสี่ยงต่อการระเบิด 
เป็นรุ่น Ex-proof หรือรุ่นที่ใช้ในพื้นที่เปียกชื้น ก็จะมีรุ่นที่เป็นแสตนเลส
ให้เลือกใช้

QR-AIR.png

แผนก  Air Compressor

 

Email : sales.air@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 640, 643, 644, 661

Line-AIR-07-07-07.png
bottom of page