top of page

Anti-Fake Project  - Label

02.jpg
01.jpg

           หากพูดถึงปั๊มสูบ-จ่ายของเหลวที่สามารถใช้งานกับของเหลวได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นของเหลวทั่วไปหรือเป็นสารเคมีประเภทต่างๆ รวมถึงเคมีชนิดอันตรายในเรื่องของการไวไฟ Double Diaphragm Pump เป็นปั๊มประเภทแรกๆที่นิยมในการนำไปใช้งาน  เนื่องจากใช้ลมเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนปั๊ม  มีหลายขนาด, วัสดุภายในสามารถเลือกได้อย่างหลากหลายให้เหมาะกับการใช้งาน
           Double Diaphragm Pump แบรนด์ ARO มีการออกแบบชุดแอร์วาล์ว แบบ “Unbalanced” Major Air Valve ซึ่งเป็นการออกแบบให้บริเวณวาล์วด้านในมีขนาดที่ไม่สมดุล เพื่อช่วยในการป้องกันการทำงานของปั๊มไม่ให้ค้างหรือมีการหยุดนิ่ง เมื่อปั๊มทำงานเร็ว ทำให้ปั๊มสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ทำให้ Double Diaphragm Pump แบรนด์ ARO นั้นได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในการนำไปใช้งานเป็นอย่างมาก
           
นอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลสินค้า ได้จาก QR code ที่ตัวสินค้า และยังสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าโดยตรงจากทางแบรนด์ ARO หรือเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ ซึ่งขั้นตอนในการตรวจสอบนั้น ลูกค้าสามารถหา QR code ของปั๊มได้จากบริเวณตัวปั๊มและบริเวณแอร์วาล์วกลางปั๊ม

03.jpg

QR Code บริเวณแอร์วาล์ว  

04.jpg

    QR Code บริเวณตัวปั๊ม

           QR code ของสินค้านั้นจะมีด้วยกันทั้งหมดสองชั้น 1] เริ่มสแกน QR code ชั้นแรกจากปั๊มจะขึ้นลิงค์สำหรับเข้าหน้าเว็บไซต์ของแบรนด์ ARO

06.jpg

หน้าลิงค์ของเว็บไซต์

05.jpg

สติ๊กเกอร์ชั้นแรก

               จากนั้น 2] ทำการลอกสติ๊กเกอร์ชั้นแรกออก เพื่อสแกนดูข้อมูลปั๊มในสติ๊กเกอร์ชั้นที่สอง

ลอกสติ๊กเกอร์ชั้นแรกออก

05.jpg

สติ๊กเกอร์ชั้นแรก

สติ๊กเกอร์ชั้นที่สอง

               เมื่อสแกน QR Code จากสติ๊กเกอร์ในชั้นที่สอง ข้อมูลที่แสดงในหน้าเว็บไซต์จะขึ้นว่า Query times : 1 หรือเข้าชมเป็นครั้งแรก หากสแกน QR Code จากสินค้านี้เป็นครั้งแรก

06.jpg
09.jpg

               แต่ถ้าหากสแกน QR Code จากสินค้านี้เป็นครั้งแรก ทางหน้าเว็บไซต์แสดงข้อมูลว่ามีการสแกนเข้าดูข้อมูลมากกว่า 1 ครั้ง สันนิษฐานได้ว่าสินค้าตัวนี้อาจเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ เนื่องจากหากเป็นสินค้าจากทางแบรนด์ ARO สินค้าทุกรายการจะมี QR Code ของสินค้านั้นๆเฉพาะตัว  ทางลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้าจาก QR Code ที่ตัวสินค้าได้โดยตรง ทั้งข้อมูลของตัวปั๊มและการเช็คว่าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบหรือไม่

10.jpg
QR-VAL.png
bottom of page