top of page

Air Spring

6.2.1.png

       ในงานอุตสาหกรรม เมื่อต้องการอุปกรณ์เพื่อใช้ในลักษณะงานที่ต้องการออกแรงเพื่อยกน้ำหนักโหลด ออกแรงเพื่อดันโหลด หรือ อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในการรองรับแรงสั่นของเครื่องจักร ซึ่งมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับงานในลักษณะแบบนี้ได้อยู่หลายชนิด ซึ่งในบทความนี้ที่จะกล่าวถึง Air Spring ซึ่งเป็นสินค้าของยี่ห้อ Firestone ที่ทาง บ.นิวแม็ก จำกัด จัดจำหน่าย

       

        Air Spring, Air Bellow หรือ ถุงลม เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นลูกยางทรงกระบอก และเป็นชั้นๆ ซึ่งจะต้องมีการจ่ายลมเข้าไปในตัว Air Spring เพื่อให้ตัว Air Spring ทำงาน โดย สามารถแบ่งลักษณะการใช้งานของ Air Spring ได้อยู่ 2 ประเภท

 1. ใช้ในการออกแรงเพื่อยกโหลด หรือดันโหลด (Air Stroke Actuator)

 2. ใช้ในการรองรับแรงสั่นของเครื่องจักร (Air Mount Isolator) หรือ (Vibration Isolator)

 

การใช้งานในลักษณะ Air Stroke Actuator

       ในการใช้งาน Air Spring ในลักษณะ Air Stroke Actuator คือการนำตัว Air Spring มาใช้ในการยกโหลด หรือดันโหลด เช่น ใช้ในงานปรับตั้งความตึงของสายพาน  ซึ่งในงานลักษณะแบบนี้สามารถเปรียบเทียบได้กับ กระบอกลม

001.png
002.png

ข้อดีของ Air Spring เมื่อเทียบกับ กระบอกลม

 • มีขนาดความสูงเริ่มต้นที่ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับกระบอกลมที่สามารถสร้างแรง และ ระยะชัก ได้เท่ากัน Air Spring จะมีขนาดความสูงที่ต่ำกว่ากระบอกลม

 • มีขนาดให้เลือกใช้งานที่หลากหลาย Air Spring มีขนาดเส้นผ่านสูนย์กลาง ให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 85 มม. – 940 มม. สามารถสร้างแรงในการยกน้ำหนักได้สูงถึง 45,000 kg (450 kN) และสามารถทำระยะชักได้ถึง 335 มม.

 • มีความทนทาน ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา และไม่ต้องมีการหล่อลื่น เนื่องจาก Air Spring ไม่มีแกน ไม่มีลูกสูบ และ ไม่มีซีลต่างๆ เหมือนกับกระบอกลม ดังนั้นเมื่อใช้ในงานที่ต้องพบเจอกับสิ่งสกปรก จึงไม่เกิดปัญหาซีลขาดหรือแกนเป็นรอย เหมือนกับกระบอกลม

 • ไม่มีแรงเสียดทานในตัวอุปกรณ์ เนื่องจาก Air Spring ไม่มีซีล ดันนั้นจึงไม่มีแรงเสียดทานเกิดขึ้น จึงทำให้มีการตอบสนองที่รวดเร็ว

 • สามารถใช้งานกับของไหลได้หลายชนิด Air Spring สามารถใช้งานกับของไหลได้หลายชนิด ทั้ง ลมอัด แก๊สไนโตรเจน และ ของเหลว เช่นน้ำ

 • สามารถติดตั้งใช้งานในลักษณะที่เป็นเชิงมุมได้ Air Spring สามารถใช้งานในลักษณะเป็นเชิงมุมได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีจุดจับยึดที่เป็นจุดหมุน เหมือนกับกระบอกลม และ Air Spring ของ Firestone สามารถทำมุมได้ถึง 30 องศา

 • สามารถติดตั้งใช้งานในลักษณะเป็นการเยื้องศูนย์ได้ Air Spring สามารถใช้งานในลักษณะเยื้องศูนย์ได้ โดยที่ไม่เกิดความเสียหายกับอปกรณ์ เหมือนกับกระบอกลม และ Air Spring ของ Firestone สามารถเยื้องศูนย์ได้ถึง 75 มม.

การใช้งานในลักษณะ (Air Mount Isolator) หรือ (Vibration Isolator)

        ในการใช้งาน Air Spring ในลักษณะ Air Mount Isolator คือการนำตัว Air Spring มาใช้ในการรองรับแรงสั่นของเครื่องจักร เพื่อป้องกันไม่ให้แรงสั่นที่ถูกส่งออกมาจากการทำงานของเครื่องจักรถูกส่งลงมาที่พื้น หรือส่งไปยังอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่บริเวณนั้นๆ เช่น ใช้ในงานรองรับแรงสั่นของเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม หรือรองรับแรงสั่นจากการหมุนของมอเตอร์ ซึ่งในงานลักษณะแบบนี้สามารถเปรียบเทียบได้กับ สปริงขด

004.png
005.png

ข้อดีของ Air Spring เมื่อเทียบกับ สปริงขด

 • สามารถรองรับแรงสั่นได้สูงกว่าสปริงขด Air Spring มีค่าความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ที่ค่อนข้างต่ำ จึงทำให้สามารถรับแรงได้มากกว่าสปริงขด แรงสั่นที่หลงเหลือที่ถูกส่งลงพื้นผ่าน Air Spring จึงหลงเหลือน้อยกว่า

 • ประสิทธิภาพในการรับแรงสั่นคงที่ Air Spring เมื่อมีการเพิ่มน้ำหนักโหลด ค่าความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ของ Air Spring จะไม่เปลี่ยนแปลงมาก ดังนั้นจึงทำให้ประสิทธิภาพในการรับแรงสั่นคงที่ ซึ่งทำให้ Air Spring รุ่นเดิม สามารถใช้งานเครื่องจักรตัวเดิม ที่มีน้ำหนักของโหลดที่เพิ่มขึ้นได้

 • มีระยะความสูงที่แม่นยำ Air Spring จะถูกกำหนดค่าความสูงในการใช้งานรับแรงสั่น (Design height) ซึ่งเป็นความสูงที่เหมาะสมในการใช้งาน โดยสามารถความคุมความสูงได้ด้วยความดันลม โดย Pressure Regulator แลเนื่องจากใช้ลมอัดจ่ายเข้าไปให้กับ Air Spring ซึ่งจะไม่เกิดการทรุดตัว เหมือนกับ สปริงขด

 • มีขนาดความสูงที่ใช้งานต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับขดสปริงที่สามารถรับน้ำหนัก และ แรงสั่น ได้เท่ากัน Air Spring จะมีความสูงใช้งานที่ต่ำกว่า สปริงขด

 • ช่วยลดเสียงที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักร Air Spring สามารถลดเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่ส่งลงมาที่พื้น และเนื่องจาก Air Spring วัสดุเป็นยาง จึงไม่มีเสียงที่เกิดจาก โลหะที่กระทบกันของ สปริงขด

       โดยสินค้า Air Spring ทาง บ.นิวแม็ก จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของ ยี่ห้อ Firestone ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพ จากประเทศ สหรัฐอเมริกา และมีสินค้าชนิดอื่นๆ ที่ใช้ของยี่ห้อ Firestone จัดจำหน่ายอีกด้วย

QR-PNE.png

แผนก  Pneumatic

 

Email : sales.pne@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 517-519

Line-PNE_Artboard 38.png
bottom of page