Air amplifiler

     ปั๊มเพิ่มความดันลมยี่ห้อ Haskel มีการใช้งานในส่วนต่างๆของอุตสาหกรรมโดยทั่วไป เช่น การทดสอบเพื่อหาตำแหน่งการรั่วของชิ้นงาน ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุโดยใช้ความดันสูง การขึ้นรูปวัสดุ จนถึงการเพิ่มความดันลมในกระบวนการผลิตตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เช่น การเพิ่มความดันลมเฉพาะจุดเพื่อลดต้นทุนการเพิ่มปั๊มลม การเพิ่มความดันลมในกรณีแรงดันตก ฯลฯ


     Haskel ผู้ผลิตปั๊มและอุปกรณ์แรงดันสูงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยเทคโนโลยี่ และประสบการณ์ยาวนาน และด้วยความร่มมือกันอย่างดีกับ บริษัทนิวแม็ก จำกัดมานานกว่า 20 ปี นำสินค้านี้สู่มือคนไทย และอุตสาหกรรมไทยด้วยบริการให้ข้อมูลทางเทคนิค การใช้งาน การดูแลรักษาจนถึง ออกแบบ และ บริการหลังการขาย โดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 


ปั๊มแรงดันสูง ของ Haskel แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามประเภทการใช้งาน

 

1. Gas booster 
2. Liquid pump
3. Air amplifiler

Air amplifiler (ปั๊มเพิ่มความดันลม)


ส่วนประกอบของตัวปั๊ม

1. Pilot Valve                                               9. Booster Inlet                                              
2. Air Piston                                                10. Cooling Jacket
3. Air Drive Barrel                                       11. Air Exhaust Tube
4. Connecting Rod                                     12. Gas Piston 
5. Exhaust Muffler                                      13. Air Cycling Valve 
6. High Pressure Barrel                              14. Air Drive Inlet Port 
7. Booster Outlet                                        15. Upper & Lower Caps    
8. Check Valves                                         16. Vent Port Breather

HASKEL Booster Pump เป็นแบบลูกสูบ (Piston) มีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่

1. Single Stage   for  แรงดันสูง อัตราการไหลน้อย 
2. Double Stage  for แรงดันปานกลาง อัตราการไหลมาก 
3. Two Stage for แรงดันสูง อัตราการไหลปานกลาง 

     แต่ละรูปแบบมีสิ่งที่แตกต่างกันคืออัตราการไหล (Flow rate) ที่ปั๊มสามารถทำได้ , แรงดันขาออก (Discharge pressure) ที่ไม่เท่ากัน ส่วนการขับเคลื่อนให้ปั๊มทำงานเป็นแบบเดียวกันโดยใช้ลมหรือแก๊ส (Pneumatic and Gas Driven Pump) ความดันไม่เกิน 10 bar (147 psi.)คุณสมบัติของปั๊มเพิ่มความดันลม (Air amplifiler)

  • สามารถสร้างแรงดันได้สูงสุด 345 บาร์ หรือ 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

  • สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีพื้นที่แคบได้

  • ระบายความร้อนด้วยอากาศ

  • สามารถเคลื่อนย้ายปั๊มไปในสถานที่ที่ต้องการใช้งานได้เนื่องจากปั๊มมีขนาดกะทัดรัด

  • มีความปลอดภัยในการใช้งาน

  • มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถปรับตั้งค่าแรงดันที่ใช้งานได้

  • มีความหลากหลายในการเลือกปั๊มให้เหมาะสมกับการใช้งาน

  • ราคาย่อมเยา และง่ายต่อการดูแลบำรุงรักษา

แผนก  Vacuum Pump

 

Email : sales.pum@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 610 - 621