บริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุง

(After Sales & Service)

ปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum Pump) มีใช้อยู่หลากหลายอุตสาหกรรมจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลบำรุงรักษาพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ

ยืดอายุการใช้งาน
    

บริษัทนิวแม็กเป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum Pump) สำหรับโรงงานอุสาหกรรมและกลุ่มงานวิจัยฯ ด้วยประสบการณ์มานานกว่า

40 ปี มีการให้บริการข้อมูลทางเทคนิค การใช้งาน การดูแลรักษาจนถึง ออกแบบ และ บริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงอีกทั้งการสัมมนาให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum Pump)
             

ในส่วนของงานบริการปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum Pump) บริษัทนิวแม็กสามารถให้บริการได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ รวมถึงอะไหล่ทุกชิ้นส่วนที่เกิดจากการ

เสียหาย อะไหล่ที่ถึงรอบการเปลี่ยนตามข้อมูล Preventive Maintenance ของคู่มือผู้ผลิต

ทีมวิศวกร ทีมซ่อมบำรุง ได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคการซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum Pump) จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในทุกปี เพื่อนำ

มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงคุณภาพอะไหล่สำหรับปั๊มสุญญากาศ ปั๊มดูด Spare Part for Vacuum Pump เช่น ไส้กรองน้ำมัน Oil Filter , ไส้กรองน้ำมันขาออก Exhaust Filter , น้ำมันสำหรับปั๊มสุญญากาศ Vacuum Oil , ใบเวน Vane , ไส้กรองอากาศ Air F ilter , O-Ring & Gasket kit เป็นต้น โดยแบ่งงานบริการเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

  1. ทีมงานฝ่ายวิศวกร มีหน้าอบรมสัมนาทั้งในและนอกสถานที่ให้กับทางผู้ใช้งาน ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความความเข้าใจในการใช้งาน การแก้ไขเมื่อปั๊มมีปัญหา การบำรุงรักษาปั๊ม การออกแบบระบบ การคำนวณการใช้งาน การเลือกปั๊มให้เหมาะสมกับการใช้งานปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum pump)
     

  2. ทีมฝ่ายบริการปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum pump)  มีหน้าที่ตรวจเช็คปั๊ม ซ่อมปั๊ม เปลี่ยนอะไหล่ปั๊มทั้งในโรงงานและหน้างาน และติดตั้งปั๊มเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ในแต่ละครั้งถ้าทางผู้ใช้งานต้องการปั๊ม Stand by ทางฝ่ายบริการก็มีปั๊ม Stand by เอาไว้ให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานในขณะปั๊มกำลังส่งซ่อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทางผู้ใช้งานโดยไม่ต้องหยุดการผลิต ในส่วนของ Quality Control (QC) การซ่อมปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum pump) แต่ละครั้งจะทำการวัดประสิทธิภาพของตัวปั๊มทั้งก่อนซ่อมและหลังซ่อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถรู้ได้ว่าปั๊มสามารถทำค่าสุญญากาศได้กี่มิลลิบาร์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ และบ่งบอกถึงประสิทธิภาพปั๊ม
     

  3.  ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 40 ปีที่อยู่ในวงการอุตสาหรรมไทย ทางนิวแม็กจึงมองเห็นว่าการ Stock ปั๊มใหม่ อะไหล่ปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum pump) มีความสำคัญมาก หากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามทางเราพร้อมให้บริการ เช่นปั๊มเกิดการเสียหายหรือถึงรอบที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มทางเราก็พร้อมที่จะคอยให้บริการ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตและจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว

แผนก  Vacuum Pump

 

Email : sales.pum@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 610 - 621

107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel   : 02-726-8000
Fax  : 02-726-8266
Email : sales@pneumax.co.th

© 2018 by Pneumax Co., Ltd.