บริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุง

(After Sales & Service)

ปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum Pump) มีใช้อยู่หลากหลายอุตสาหกรรมจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลบำรุงรักษาพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ

ยืดอายุการใช้งาน
    

บริษัทนิวแม็กเป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum Pump) สำหรับโรงงานอุสาหกรรมและกลุ่มงานวิจัยฯ ด้วยประสบการณ์มานานกว่า

40 ปี มีการให้บริการข้อมูลทางเทคนิค การใช้งาน การดูแลรักษาจนถึง ออกแบบ และ บริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงอีกทั้งการสัมมนาให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum Pump)
             

ในส่วนของงานบริการปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum Pump) บริษัทนิวแม็กสามารถให้บริการได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ รวมถึงอะไหล่ทุกชิ้นส่วนที่เกิดจากการ

เสียหาย อะไหล่ที่ถึงรอบการเปลี่ยนตามข้อมูล Preventive Maintenance ของคู่มือผู้ผลิต

pum-1.jpg

ทีมวิศวกร ทีมซ่อมบำรุง ได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคการซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum Pump) จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในทุกปี เพื่อนำ

มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงคุณภาพอะไหล่สำหรับปั๊มสุญญากาศ ปั๊มดูด Spare Part for Vacuum Pump เช่น ไส้กรองน้ำมัน Oil Filter , ไส้กรองน้ำมันขาออก Exhaust Filter , น้ำมันสำหรับปั๊มสุญญากาศ Vacuum Oil , ใบเวน Vane , ไส้กรองอากาศ Air F ilter , O-Ring & Gasket kit เป็นต้น โดยแบ่งงานบริการเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

pum-2.jpg
  1. ทีมงานฝ่ายวิศวกร มีหน้าอบรมสัมนาทั้งในและนอกสถานที่ให้กับทางผู้ใช้งาน ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความความเข้าใจในการใช้งาน การแก้ไขเมื่อปั๊มมีปัญหา การบำรุงรักษาปั๊ม การออกแบบระบบ การคำนวณการใช้งาน การเลือกปั๊มให้เหมาะสมกับการใช้งานปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum pump)
     

  2. ทีมฝ่ายบริการปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum pump)  มีหน้าที่ตรวจเช็คปั๊ม ซ่อมปั๊ม เปลี่ยนอะไหล่ปั๊มทั้งในโรงงานและหน้างาน และติดตั้งปั๊มเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ในแต่ละครั้งถ้าทางผู้ใช้งานต้องการปั๊ม Stand by ทางฝ่ายบริการก็มีปั๊ม Stand by เอาไว้ให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานในขณะปั๊มกำลังส่งซ่อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทางผู้ใช้งานโดยไม่ต้องหยุดการผลิต ในส่วนของ Quality Control (QC) การซ่อมปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum pump) แต่ละครั้งจะทำการวัดประสิทธิภาพของตัวปั๊มทั้งก่อนซ่อมและหลังซ่อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถรู้ได้ว่าปั๊มสามารถทำค่าสุญญากาศได้กี่มิลลิบาร์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ และบ่งบอกถึงประสิทธิภาพปั๊ม
     

  3.  ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 40 ปีที่อยู่ในวงการอุตสาหรรมไทย ทางนิวแม็กจึงมองเห็นว่าการ Stock ปั๊มใหม่ อะไหล่ปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มดูด (Vacuum pump) มีความสำคัญมาก หากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามทางเราพร้อมให้บริการ เช่นปั๊มเกิดการเสียหายหรือถึงรอบที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มทางเราก็พร้อมที่จะคอยให้บริการ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตและจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว

pum-3.jpg
pum-4.png

แผนก  Vacuum Pump

 

Email : sales.pum@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 610 - 621