Air Breather Filter

Air Breather Filter : MP Filtri

ตัวแทนจำหน่าย Air Breather Filter ไส้กรองอากาศ ยี่ห้อ Mp Filtri สำหรับระบบ Hydraulic , Oil lube, Gear box และระบบที่เกี่ยวข้อง

SA

     Metal air breather filter, flow rate up to 6200 lN/min.

SCS

     Metal air breather filter, flow rate up to 1400 lN/min.

SAP

     Nylon air breather filter, flow rate up to 3000 lN/min.

TAP

     Nylon air breather filter, flow rate up to 550 lN/min.

TA

     Metal air breather filter, flow rate up to 550 lN/min.

แผนก  Filtration

 

Email : sales.ftr@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 576 - 578