top of page

Seminar

570312_0.jpg
570341_0.jpg

บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Vacuum Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้า ในหัวข้อ Vacuum Technology advance program,High Pressure Technology

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Vacuum Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการขึ้นเกี่ยวกับ Vacuum Technology advance program,High Pressure Technology  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีลูกค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายให้ความสนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แบบเป็นกันเองกับวิทยากร และทีมช่างของทางบริษัทฯ โดยทั้งมีการถาม-ตอบ ถึงปัญหาหรือข้อสงสัยในงานสัมมนางานครั้งนี้ด้วย

     สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page