top of page

Seminar

S__17866782_0.jpg
S__17866772_0.jpg

บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Vacuum Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้า ในหัวข้อ Vacuum technology 

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Vacuum Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการขึ้นเกี่ยวกับ Vacuum technology  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีลูกค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายให้ความสนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แบบเป็นกันเองกับวิทยากร และทีมช่างของทางบริษัทฯ โดยทั้งมีการถาม-ตอบ ถึงปัญหาหรือข้อสงสัยในงานสัมมนางานครั้งนี้ด้วย

     สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page