top of page

Seminar

S__5775515.jpg
S__5775523.jpg

บริษัท นิวแม็ก จำกัด | ได้จัดสัมมนาลูกค้า ในหัวข้อ Smart Pumps Seminar

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Valve & Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการขึ้นเกี่ยวกับ Smart Pumps Seminar ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีลูกค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายให้ความสนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แบบเป็นกันเองกับวิทยากร และทีมช่างของทางบริษัทฯ 

     สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page