top of page

Seminar

0713-VAL.jpg

สัมมนาหัวข้อ " Food pump " ของแผนก Valve & Pump

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Valve & Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการเกี่ยวกับ อุปกรณ์ เครื่องมื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยี Food pump ขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2561 ซึ่งมีหลายบริษัทชั้นนำให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ในการสัมมนาครั้งนี้ได้เน้นเรื่องความรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้ปั๊มเคมีให้เหมาะกับความต้องการ การนำไปใช้งานจริง การแก้ปัญหาเบื้องต้น การดูแลบำรุงรักษาปั๊ม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การใช้งาน รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ กับทางวิทยากรด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

    ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากท่านอีกในโอกาสต่อๆ ไป สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page