top of page

Training E.SYBOX 

การ Training E.SYBOX จากทางผู้เชี่ยวชาญของ บริษัท DAB ประเทศอิตาลี

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Valve & Pump  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ทาง DAB ได้มีการ Training ขึ้นเกี่ยวกับปั๊มน้ำอัจฉริยะ E.SYBOX ให้แก่บริษัท นิวแม็ก จำกัด (ตัวแทนนำเข้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมมานานกว่า 40 ปี 

     โดยในการ Training ครั้งนี้ ทางผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท DAB ประเทศอิตาลี (DAB Academy) คุณ Matteo Callegaro และ คุณ Alessandro Santoni ได้มาให้ความรู้ทางด้านเทคนิค,การบำรุงรักษา และวิธีแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับปั๊มน้ำอัจฉริยะ E.SYBOX และ E.SYBOX MINI เพื่อให้ทางทีมงานของเราสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ไปดูแลลูกค้าของเราได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     ดังนั้นลูกค้าที่เลือกใช้ปั๊มน้ำอัจฉริยะจาก DAB สามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการโดยช่างผู้ชำนาญการที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจาก DAB Italy

bottom of page