top of page

Seminar

สัมมนาหัวข้อ "Chemical Pump" ของแผนก Valve & Pump

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Valve & Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการเกี่ยวกับ Chemical Pump High Performance  ขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีลูกค้าหลากหลายให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนา ในการสัมมนาครั้งนี้ได้เน้นเรื่องความรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้ปั๊มให้เหมาะกับความต้องการ การนำไปใช้งานจริง การแก้ปัญหาเบื้องต้น การดูแลบำรุงรักษาปั๊มให้ใช้งานได้นานที่สุด มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การใช้งาน รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ กับทางวิทยากรด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง


     ซึ่งทางบริษัทฯ ได้สร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า โดยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ชมสินค้าและถาม/ตอบถึงปัญหาเกี่ยวกับสินค้าเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างภาพหน้างาน ที่เราได้มีการติดตั้งให้กับผู้ใช้งานไปแล้ว เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึงประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด

     ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากท่านอีกในโอกาสต่อๆ ไป สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page