top of page

Seminar

0824-PUM.jpg

บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Vacuum Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้า ในหัวข้อ วิธีการเลือกอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานผลิตยา

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการสัมมนาให้ความรู้แก้นักศึกษาเภสัช มหาวิทยาลัยศิลปกร การสัมมนาครั้งนี้ได้เน้นเรื่อง การให้ความรู้ในเรื่องวิธีการเลือกอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานผลิตยา การนำไปใช้งานจริง การดูแลรักษา และประสบการณ์การใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงงานผลิตยา จากนั้น มีการอธิบายการทำงานและทดสอบ และสาธิตการทำงานของอุกปกรณ์ เครื่องมือ การวัดประสิทธิภาพ ภายใน Work shop ซึ่งสร้างความน่าสนใจให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ กับทางวิทยากรด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง และได้สร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า โดยการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ชมสินค้าตัวอย่างที่มีความหลากหลาย และตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งยังได้มีการมอบประกาศนียบัตร ให้กับทางนักศึกษาอีกด้วย

     ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากท่านอีกในโอกาสต่อๆ ไป สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page