Seminar

สัมมนาหัวข้อ "Vacuum Technology" ของแผนก Vacuum Pump

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Vacuum Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้า ในหัวข้อ Vacuum Technology เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา การสัมมนาครั้งนี้ได้เน้นเรื่อง การให้ความรู้ในเรื่องของระบบสุญญากาศ รวมไปถึงการใช้ปั๊มสุญญากาศในแต่ละ Application และการนำไปใช้งานจริง การดูแลรักษา และประสบการณ์การใช้งานเกี่ยวกับปั๊มสุญญากาศ จากนั้น มีการอธิบายการทำงานและทดสอบการวัดประสิทธิภาพจริงกับปั๊มสุญญากาศภายใน Work shop ซึ่งสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ กับทางวิทยากรด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง และได้สร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า โดยการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ชมสินค้าตัวอย่างที่มีความหลากหลาย และตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งยังได้มีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับหลักสูตร "Vacuum Technology" ให้กับทางลูกค้าอีกด้วย

     ซึ่งทาง บ.นิวแม็ก จำกัด มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับระบบสุญญากาศ ในราคาพิเศษให้กับทางลูกค้า รวมถึงได้พาทางลูกค้าเขาชมโกดังเก็บของและ Work shop ของเรา เพื่อให้เห็นภาพรวมและสร้างความเชื่อมั่นจากลูกค้า ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งฝ่ายบริการหลังการขาย มีการบริการในส่วนของงานอะไหล่ รวมไปถึงงานซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ ซึ่งจะมีฝ่ายบริการผู้ชำนาญการและมีประสบการในงานซ่อมปั๊ม และยังมีเครื่องล้างอัตโนมัติที่ช่วยทำความสะอาดปั๊มได้ง่าย รวดเร็ว และยังมีการทดสอบการทำงานของปั๊ม พร้อมวัดประสิทธิภาพสำหรับรายงานซ่อม โดยใช้ระบบ Digital vacuum gauge พร้อมแสดงผลเป็นกราฟประสิทธิภาพปั๊ม สร้างความน่าสนใจให้กับงาน Overhaul Vacuum Pump มากยิ่งขึ้น

     สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar