top of page

Seminar

สัมมนาหัวข้อ "High Vacuum Technology" ของแผนก Vacuum Pump

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Vacuum Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการเกี่ยวกับ High Vacuum Technology ขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้มีหลายบริษัทที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก

     การสัมมนาครั้งนี้ได้เน้นเรื่อง การให้ความรู้ในเรื่องของระบบสุญญากาศ สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ได้บรรยายตั้งแต่พื้นฐานงานสุญญากาศ การทำงานของปั๊มสำหรับระบบ High Vacuum เพื่อเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ไปจนถึงการนำไปใช้งานจริง รวมถึงการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาเบื้อต้น ซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าสัมมนาเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิค ร่วมวิเคราะห์และวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทางบริษัทฯได้สร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า โดยการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เยี่ยมชมสินค้าที่มีความหลากหลาย และการบริการหลังการขายต่างๆเช่น การวัดประสิทธิปั๊มในส่วนของงานซ่อมบำรุง เป็นต้น

     สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page