top of page

Seminar

สัมมนาหัวข้อ "High Pressure Technology" ของแผนก Vacuum Pump

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Vacuum Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการเกี่ยวกับ High Pressure Technology (HASKEL) ขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้มีหลายบริษัทที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก 

     การสัมมนาครั้งนี้ได้เน้นเรื่องการนำไปใช้งานจริง การดูแลรักษาความรู้และประสบการณ์การใช้งาน High Pressure Technology (HASKEL) บรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีของปั๊มแรงดันสูง  พร้อมทั้งประเภทของปั๊มเพิ่มแรงดันทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ กับทางวิทยากรด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง
ทางบริษัทฯ ได้สร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า โดยการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เยี่ยมชมสินค้าที่มีความหลากหลาย และตรงกับความต้องการของลูกค้า และฝ่ายบริการหลังการขาย ในส่วนของงานซ่อมบำรุง ซึ่งจะมีเครื่องล้างอัตโนมัติ ที่ช่วยทำความสะอาดปั๊มได้ง่าย รวดเร็ว และยังมีการทดสอบการทำงานของปั๊ม พร้อมวัดประสิทธิภาพสำหรับรายงานซ่อม

     สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page