top of page

Seminar

สัมมนาหัวข้อ "Vacuum Technology" ของแผนก Vacuum Pump

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Vacuum Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้า ในหัวข้อ Vacuum Technology เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

     การสัมมนาครั้งนี้ได้เน้นเรื่องการนำไปใช้งานจริง การดูแลรักษา ความรู้และประสบการณ์การใช้งานเกี่ยวกับ Vacuum Pump และมีการอธิบายการทำงานและทดสอบการวัดประสิทธิภาพปั๊มสุญญากาศภายใน Shop ซึ่งสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ กับทางวิทยากรด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง และได้สร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า โดยการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้เยี่ยมชมสินค้าที่มีความหลากหลาย และตรงกับความต้องการของลูกค้า

     ซึ่งทางบ.นิวแม็ก จำกัด มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับระบบสุญญากาศ ในราคาพิเศษให้กับทางลูกค้า รวมถึงได้พาทางลูกค้าเขาชมโกดังเก็บของ และ shop ประกอบงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งฝ่ายบริการหลังการขาย ยังมีการบริการในส่วนของงานซ่อมบำรุง ซึ่งจะมีเครื่องล้างอัตโนมัติที่ช่วยทำความสะอาดปั๊มได้ง่าย รวดเร็ว และยังมีการทดสอบการทำงานของปั๊มพร้อมวัดประสิทธิภาพสำหรับรายงานซ่อม โดยใช้ระบบ Digital Vacuum Gauge พร้อมแสดงผลเป็นกราฟประสิทธิภาพปั๊ม สร้างความน่าสนใจให้กับงาน Overhaul Vacuum Pump มากยิ่งขึ้น

สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page