top of page

Seminar

สัมมนาหัวข้อ "Nitrogen Generator" ของแผนก Pneumatic

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Pneumatic ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการเกี่ยวกับ Nitrogen Generator ขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะทางจึงได้มีบริษัทที่ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้เน้นเรื่องเกี่ยวกับก๊าซไนโตรเจน เช่น คุณสมบัติ ประโยชน์จากการนำไปใช้งาน ประเภทของงานหรืออุตสาหกรรมมีที่ใช้ รวมถึงเครื่องผลิตไนโตรเจนว่าสามารถผลิตก๊าซไนโตรเจนได้อย่างไร เปรียบเทียบระหว่างการซื้อก๊าซสำเร็จรูปมาใช้กับผลิตใช้เอง การเลือกรุ่น และการดูแลบำรุงรักษาเครื่องผลิตไนโตรเจน อีกทั้งทางผู้เข้าร่วมสัมมนายังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ กับทางวิทยากรด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้สร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า โดยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เยี่ยมชมสินค้าของจริง ได้เห็นการทำงานจริง และตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งมีการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ ให้ลูกค้าได้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของสินค้าโดยตรง

     ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากท่านอีกในโอกาสต่อๆ ไป

     สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page