top of page

Seminar

1018-HYD.jpg

สัมมนาหัวข้อ "Hydraulic piston pump A10VSO & A4VSO" ของแผนก Hydraulic

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Hydraulic ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการเกี่ยวกับ Hydraulic piston pump A10VSO & A4VSO ขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

     โดยในการจัดสัมนาครั้งนี้ มีลูกค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากมาย ให้ความสนใจเข้าร่วม แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์แบบเป็นกันเองกับวิทยากร และทีมเทคนิคของทางบริษัทฯ โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีลูกค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายให้ความสนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แบบเป็นกันเองกับวิทยากร และทีมช่างของทางบริษัทฯ โดยมีการถาม-ตอบเชิงวิชาการ การเลือกใช้ปั๊มให้เหมาะกับความต้องการ การนำไปใช้งานจริง การแก้ปัญหาเบื้องต้น การดูแลบำรุงรักษาปั๊ม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การใช้งาน รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ กับทางวิทยากรด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

     ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางลูกค้า จะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้

สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page