Seminar

Seminar-PUM-Basic-Hydraulic-for-Industri

สัมมนาหัวข้อ " Basic Hydraulic For Industrial" ของแผนก Hydraulic

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Vacuum Pump ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับ Basic Hydraulic for industrial  ขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีลูกค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากมาย ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แบบเป็นกันเองกับวิทยากร และทีมเทคนิคของทางบริษัทฯ โดยมีการถาม-ตอบเชิงวิชาการเกี่ยวกับ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบไฮดรอลิค อุปกรณ์ไฮดรอลิค และการติดตั้งเลือกใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

     ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากท่านอีกในโอกาสต่อๆ ไป สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar