top of page

Seminar

สัมมนาหัวข้อ "Hydraulic Piston Pump A10VSO & A4VSO" ของแผนก Hydraulic

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Hydraulic ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการขึ้นเกี่ยวกับ Hydraulic Piston Pump A10VSO & A4VSO ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

      โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีลูกค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากมาย ให้ความสนใจเข้าร่วม แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์แบบเป็นกันเองกับวิทยากร และทีมเทคนิคของทางบริษัทฯ โดยมีการถาม-ตอบเชิงวิชาการเกี่ยวกับ หลักการทำงานของ Piston pump, ปัญหาต่างๆที่เกิดกับ Piston pump และแนวทางการแก้ไขปัญหา สาเหตุที่ทำให้ Piston Pump เสียหายบ่อย, การซ่อม และการบำรุงรักษาของ Hydraulic Piston Pump อาทิเช่น การติดตั้งที่ถูกต้อง ความสะอาดของน้ำมัน และการตรวจเช็คความเสียหายเบื้องต้นของ Hydraulic Piston Pump

     ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางลูกค้า จะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้

สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page