top of page

Seminar

สัมมนาหัวข้อ "Basic Hydraulic For Industrial" ของแผนก Hydraulic

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Hydraulic ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการขึ้นเกี่ยวกับ Basic Hydraulic For Industrial ในวันที่ 23 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมระยองโกลเด้นท์ซิตี้

     โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีลูกค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากมาย ในเขตจังหวัดระยอง ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แบบเป็นกันเองกับวิทยากร และทีมเทคนิคของทางบริษัทฯ โดยมีการถาม-ตอบเชิงวิชาการเกี่ยวกับ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบไฮดรอลิค อุปกรณ์ไฮดรอลิค และการติดตั้งเลือกใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางลูกค้า
จะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้

     สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page