สัมมนาหัวข้อ Hydraulic Piston Pump ของแผนก Hydraulic

Seminar

สัมมนาหัวข้อ "Hydraulic Piston Pump" ของแผนก Hydraulic

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Hydraulic ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการขึ้นเกี่ยวกับ Hydraulic Piston Pump ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีลูกค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากมาย ให้ความสนใจเข้าร่วม แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์แบบเป็นกันเองกับวิทยากร และทีมเทคนิคของทางบริษัทฯ โดยมีการถาม-ตอบเชิงวิชาการเกี่ยวกับ หลักการทำงานของ Piston pump, การปรับตั้ง Control Pump ให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ, แนวทางการแก้ไขปัญหา สาเหตุที่ทำให้ Piston Pump เสียหายบ่อย, การซ่อม และการบำรุงรักษาของ Hydraulic Piston Pump อาทิเช่น เทคนิคการปรับตั้ง Control และการตรวจเช็ค ความเสียหายเบื้องต้นของ Hydraulic Piston Pump

     ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางลูกค้า จะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้

สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel   : 02-726-8000
Fax  : 02-726-8266
Email : sales@pneumax.co.th

© 2018 by Pneumax Co., Ltd.