top of page

Seminar

สัมมนาหัวข้อ "Basic Hydraulic For Industrial" ของแผนก Hydraulic

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Hydraulic ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการขึ้นเกี่ยวกับ Basic Hydraulic For Industrial ในวันที่ 9 มิ.ย. 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงเเรมเกี่ยวอัน สระบุรี

     โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีลูกค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากมาย ในเขตจังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แบบเป็นกันเองกับวิทยากร และทีมเทคนิคของทางบริษัทฯ โดยมีการถาม-ตอบเชิงวิชาการเกี่ยวกับ สาเหตุของการเกิดความร้อนในระบบไฮดรอลิค และปัญหาการความคุมความเร็วของกระบอกไฮดรอลิคให้คงที่ เช่น อุณหภูมิในระบบไฮดรอลิคสูงขึ้นไม่สามรถความคุมความเร็วกระบอกไฮดรอลิคให้คงทีได้

     ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางลูกค้า จะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้

สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page