top of page

Seminar

Seminar-AIR-Enery-saving-in-compressed-a

สัมมนาหัวข้อ "Energy saving in compressed air system" ของแผนก Air Compressor

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Air Compressor ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการเกี่ยวกับ Energy saving in compressed air system ขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยในการจัดสัมมนา

     ครั้งนี้ ได้มีหลายบริษัทที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้เน้น เรื่องความรู้พื้นฐาน การนำไปใช้งานจริง การดูแลรักษา และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การใช้งาน รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ กับทางวิทยากรด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้สร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า โดยการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เยี่ยมชมกับสินค้าของจริงที่มีความหลากหลาย และตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเยี่ยมชมฝ่ายบริการหลังการขาย ในส่วนของงานซ่อม พร้อมทั้งTest การทำงานของ Cyclone Filter ให้ลูกค้าได้เห็นประสิทธิ์ภาพการทำงาน ของสินค้าโดยตรง และมีการสอนลูกค้าเชื่อมท่อ PP-R ในรูปแบบของจริงให้ลูกค้าดูอีกด้วย

     สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page