top of page

Seminar

445897.jpg
165242.jpg

บริษัท นิวแม็ก จำกัด | ได้จัดสัมมนาลูกค้า ในหัวข้อ Electric Diaphragm Pumps “EVO” Series Seminar

     บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Valve & Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการขึ้นเกี่ยวกับ Electric Diaphragm Pumps “EVO” Series Seminar  ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีลูกค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายให้ความสนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แบบเป็นกันเองกับวิทยากร และทีมช่างของทางบริษัทฯ 

     สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

bottom of page