top of page

E.SYBOX MAX & Booster Set Pump

      หากพูดถึงอุปกรณ์ช่วยส่งน้ำ ปั๊มน้ำ จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งน้ำทั่วไปตามอาคาร ที่อยู่อาศัย และในโรงงานอุตสาหกรรม  แต่หากความต้องการในการส่งน้ำและการใช้น้ำในปริมาณที่มากขึ้น  ปั๊มน้ำทั่วไปอาจไม่สามารถทำงานตามความต้องการได้อย่างเพียงพอ  ซึ่งปัญหาที่พบโดยทั่วไปคือแรงดันน้ำไม่คงที่ น้ำไหลไม่เท่ากัน เมื่อใช้งาน  

       ดังนั้นผู้ใช้งานจึงมองหาอุปกรณ์ที่มีความครอบคลุมในเรื่องของการเพิ่มแรงดันน้ำให้คงที่  น้ำไหลเท่ากันทุกจุดเมื่อเปิดใช้งาน  ซึ่งอุปกรณ์ที่เป็นที่นิยมนำมาใช้งาน เรียกว่า Booster set pump

60200555_ESYBOX MAX_CL_ENG-3.png

ESYBOX MAX หรือ บูสเตอร์ปั๊มอัจฉริยะ ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ จัดเป็น Booster pump  รูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งน้ำตามอาคารสูง อาคารพาณิชย์ คอนโด โรงแรม และในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงใช้ในงานระบบ Reverse Osmosis (RO)  โดยความแตกต่างระหว่าง  ESYBOX MAX  กับ Booster set pump ทั่วไปนั้น เราสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักๆได้ ดังนี้

1.jpg

ชุดโครงสร้าง

Booster set pump

Booster set  pump เป็นปั๊มเพิ่มแรงดัน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพิ่มแรงดัน จึงทำให้มีอุปกรณ์หลายส่วน เช่น ปั๊มน้ำ , ตู้คอนโทรล , Pressure Tank , Gauge , Valve  ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆจะประกอบกันเป็นชุดโครงสร้าง เพื่อทำงานร่วมกัน

3.png
60200555_ESYBOX MAX_CL_ENG-3.png

Esybox Max

       ESYBOX MAX  เป็นบูสเตอร์ปั๊มอัจฉริยะ มีความแตกต่างจาก Booster set pump โดยทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเจนคือ ในเรื่องของโครงสร้างภายนอก โดย ESYBOX MAX จะเป็นปั๊มตัวเดียวและมีการรวมอุปกรณ์ต่างๆที่มีความจำเป็นไว้ภายในปั๊ม นอกจากนั้นยังมีมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ  และตัวปั๊มมีระบบอินเวอร์เตอร์ในตัว ช่วยในเรื่องประหยัดพลังงานกว่าปั๊มทั่วไป  โดยภายนอกมีขายึดป้องการแรงสั่น และส่วนหน้าจอหลักบริเวณหน้าปั๊มเป็นจอ LCD  ทำให้ใช้งานง่ายโดยสามารถปรับแรงดันผ่านหน้าจอ พร้อมทั้งยังมีระบบเตือนหากมีน้ำรั่ว และมีระบบ Run-dry protection ตัดการทำงานอัตโนมัติ หากน้ำไม่ไหล

การติดตั้งและการเคลื่อนย้าย

5.jpg
6.jpg

       เนื่องจาก Booster set pump ประกอบกันเป็นชุดโครงสร้าง หากยิ่งความต้องการใช้งานน้ำในปริมาณที่มาก Booster set ยิ่งมีขนาดใหญ่ น้ำหนักเยอะ  ซึ่งบางกรณี Booster set pump มีขนาดที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งใช้งาน และในการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย ต้องใช้เครื่องจักรกลในการช่วยยกชุดโครงสร้าง

4.png

       ส่วนของ ESYBOX MAX  โครงสร้างเป็นเสมือนปั๊มน้ำตัวเดียว ดังนั้นจึงติดตั้งง่าย ด้วยระบบ OSA (On-Site Assembly) อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานการติดตั้งได้อย่างไม่มีข้อจำกัด   โดยเครื่องมือที่มาพร้อมกับตัวปั๊ม

0.png

การซ่อมบำรุง

       แต่ในส่วนของ ESYBOX MAX  เนื่องจากเป็นบูสเตอร์ปั๊มอัจฉริยะ ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบความผิดปกติหรือปัญหาในการใช้งานจากข้อมูลปั๊มผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือทางคอมพิวเตอร์ได้

       Booster set pump มีส่วนประกอบค่อนข้างเยอะ อาจส่งผลให้เกิดความลำบากตามมาภายหลัง รวมถึงเรื่องการบำรุงรักษาหลังติดตั้งใช้งาน หากเกิดปัญหาขัดข้องหรืออุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งเสีย การซ่อมบำรุงต้องแยกส่วนอุปกรณ์ต่างๆออกจากกันเพื่อตรวจสอบ ซึ่งสร้างความลำบากในการซ่อมบำรุงในเรื่องของเวลาและการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

5.png
0.png
60200555_ESYBOX MAX_CL_ENG-3.png
bottom of page