OWELD OXYHYDROGEN GAS GENERATOR

       ในปัจจุบันพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆที่ถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมล้วนเป็นพลังงานสิ้นเปลือง และจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะนำเชื้อเพลิงมาใช้งาน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ล้วนถูกคิดคำนวณเป็นต้นทุนที่บริษัทต้องจ่ายไปในทุกๆเดือน ดังนั้นการที่สามารถหาพลังงานทดแทนที่มีต้นทุนต่ำกว่า หรือสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้นั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้ผลิตในวงการอุตสาหกรรม

       OXYHYDROGEN GAS GENERATOR เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสร้าง หรือผลิตแก๊สไฮโดรเจน ซึ่งแก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้นี้สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนในการสร้างความร้อนได้ เช่น การนำมาใช้ในงานเชื่อมต่อท่อทองแดง การนำมาใช้ในงานอุปกรณ์ทำความเย็น งานขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า หรือในงานที่ต้องการให้ความร้อนกับชิ้นงาน เช่น งานแก้ว งานเครื่องประดับ เป็นต้น ซึ่งหลักการการทำงานของเครื่อง OXYHYDROGEN GAS GENERATOR นี้ จะใช้กระบวนการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากน้ำ (H2O) ซึ่งใช้กระบวนการที่เรียกว่า Electrolysis of water

       ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้กระแสไฟฟ้าส่งผ่านน้ำด้วยอิเลคโตรด คือ ขั้วแอโนด (Anode) และ แคโทด (Cathode) โดยองค์ประกอบทางเคมีของน้ำ คือ H2O โดยกระแสไฟฟ้าที่จ่ายไปให้แก่น้ำจะทำปฏิกิริยากับน้ำ แยกโมเลกุล ไฮโดรเจน (H2) และ ออกซิเจน (O2) ออกจากกัน โดยแก๊สไฮโดรเจนจะถูกแยกออกทางขั้วแคโทด (Cathode) และแก๊สออกซิเจน ที่ขั้วแอโนด (Anode) ซึ่งแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจนที่ถูกแยกออกจากกันและจะถูกนำไปผสมเป็นเชื้อเพลิงในการให้พลังงานความร้อนต่อไป ซึ่งสินค้าของ OWELD OXYHYDROGEN GAS GENERATORS สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี นี้จะมีอยู่หลายรุ่น  และยังมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น

Specification OWELD 30.000 HD

Accessories

Maximum Nozzle Diameter (mm)

3.2 mm

Efficiency Max Gas (CFH)

Distilled Water Consumption (cu in/hr)

Flame Temperature (˚C)

Power Consumption Max (kW)

30 kW

260 CFH

180 cu in/hr

3,650 ˚C

Demineralize Osmosis

Flame Arrestor

Electronic Pressure Regulator

Start Up Unit

Brazing Station Modular Support     

ADVENTAGE OF OWELD WATER GAS GENERATOR

SAFETY

 • ความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยต่ำ เนื่องจากมีอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flash back arrestor) และเนื่องจากอุปกรณ์ตัวนี้สามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนขึ้นได้เองจึงไม่จำเป็นต้องมีการขนย้ายหรือเก็บสต็อกถังแก็สจึงสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยได้

 • การเผาไหม้จากแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจน ไม่ก่อมลพิษ ไม่ทำให้เกิดอันตราย เนื่องจากไม่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

 

ECONOMY

 • สามารถประหยัดต้นทุนในระยะยาวได้ 80-90% เมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม

 

ECOLOGY

 • เนื่องจากการเผาไหม้จากแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจน ไม่ก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

 

QUALITY

 • แก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจน ถูกผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม ทำให้เปลวไฟที่ได้มีอุณหภูมิสูงถึง 3,650 ̊C และยังสามารถต่อแยกแก๊สไปใช้งานได้หลายจุดต่อหนึ่งเครื่อง

 

APPLICATIONS OF OWELD WATER GAS GENERATOR

 • Transformer

 • Electric Motor and Power Generator

 • Refrigeration ,Large  Air conditioning , Heat Exchangers

 • Glass work

 • Jewelry

 • Gold accessories

 • Solar Collector

 

แผนก  Pneumatic

 

Email : sales.pne@pneumax.co.th

โทรศัพท์ : 02-726-8000 ต่อ 517-519

107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel   : 02-726-8000
Fax  : 02-726-8266
Email : sales@pneumax.co.th

© 2018 by Pneumax Co., Ltd.