สัมมนาหัวข้อ Vacuum technology advance program ของแผนก Hydraulic

Seminar

สัมมนาหัวข้อ "Vacuum technology advance program" ของแผนก Vacuum Pump

      บริษัท นิวแม็ก จำกัด | แผนก Vacuum Pump ได้จัดสัมมนาลูกค้าเชิงวิชาการขึ้นเกี่ยวกับ Hydraulic System For Industrial ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีลูกค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายให้ความสนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แบบเป็นกันเองกับวิทยากร และทีมช่างของทางบริษัทฯ โดยมีการถาม-ตอบเชิงวิชาการ เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องจักรที่ใช้ระบบไฮดรอลิค อาทิเช่น เทคนิคการบำรุงรักษา อาการเบื้องต้นของชิ้นส่วนที่จะเสีย และ การใช้งานอย่างถูกต้อง

     สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาได้ในทุกๆ เดือน ได้ที่ตาราง Customer Seminar

107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel   : 02-726-8000
Fax  : 02-726-8266
Email : sales@pneumax.co.th

© 2018 by Pneumax Co., Ltd.